Łowisko

Od nas każdy wraca z rybą !

W naszym stawie mają dom karpie , karasie, liny, tołpygi, płotki i okonie.

Powierzchnia stawu 0, 5 ha.

 
Zasady ogólne:

 1. Możliwość skorzystania z łowiska mają osoby pełnoletnie . Wymagany jest dokument tożsamości .
 2. Opłata za korzystanie z łowiska pobierana jest z góry i jest uzależniona od formy połowu ryb.
 3. W przypadku chęci zabrania ryb , opłata według wagi.
 4. Wędkarzom zostaje udostępniany brzeg stawu wraz z pomostem przeznaczonym do połowu ryb w godzinach od 6.00 do 22.00
 5. Na łowisku może znajdować się osoba wędkująca z osobą towarzyszącą pod warunkiem zachowania ciszy. Za dzieci przebywająca na terenie łowiska odpowiada opiekun . Opiekunem musi być osoba pełnoletnia , która nie korzysta z łowiska jako wędkująca.
 6. Dozwolony jest połów ryb na jedną wędkę.
 7. Dozwolone są wszystkie przynęty . Nie stosuje się wymiarów i okresów ochronnych .
 8. Do podbierania ryb należy używać podbieraka . Zabronione jest używanie osęki lub innych narzędzi kaleczących ryby.
 9. Zabrania się ponownego wpuszczania do stawu ryb wykazujących oznaki nadmiernego zmęczenia lub uszkodzonych w czasie holu, których nie zamierzamy zatrzymać . W takich przypadkach ryby powinny zostać uśmiercone i dostarczone obsłudze łowiska.
 10. Ryby, które wędkarz zamierza zatrzymać powinna być uśmiercona niezwłocznie po złowieniu i umieszczone w specjalnej siatce.
 11.  Ryby można patroszyć i filetować jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. Zakaz wrzucania do wody resztek jedzenia, niedopałków papierosów, śmieci.
 13. Zakaz śmiecenia na terenie całego łowiska.
 14. Na terenie łowiska obowiązuje cisza.
 15. W przypadku niekulturalnego zachowania na terenie łowiska i nie stosowania się do regulaminu , właściciel ma prawo wyprosić z terenu łowiska bez zwrotu kosztów, które poniosła osoba za korzystanie z wędkowania.
 16. Próba kradzieży wyklucza możliwość ponownego korzystania z łowiska.
 17. Osoby przebywające na terenie łowiska odpowiadają za wszelkie spowodowane przez siebie uszkodzenia. Właściciel ma prawo zażądać naprawienia szkody przez uiszczenie danej kwoty pieniężnej .
 18. Każda pełnoletnia osoba korzystająca z łowiska musi zapoznać się , zaakceptować i podpisać regulamin.

Kultura wędkarza pozwala łowić a nie znęcać się nad rybami.